Bác Trọng

Tùy chỉnh cài đặt Woocommerce

– Woocomerce là plugin cài đặt cho website bán hàng trực tuyến, để tùy chỉnh cài đặt: truy cập menu ‘Woocommerce->Cài đặt’

– Trong tab ‘Cài đặt->Chung’ nhập các thông tin cho cửa hàng

– Chọn tab ‘Cài đặt->Giao hàng’, bấm chọn button ‘Thêm khu vực giao hàng’

+ Tiến hành nhập nội dung cho Khu vực giao hàng

+ Scroll down bấm chọn ‘Thêm phương thức giao hàng’

+ Trong popup bật lên, chọn phương thức giao hàng trong select dropdown và bấm ‘thêm’

+ Chọn ‘Sửa’ phương thức vừa tạo

Nhập giá phương thức theo tooltip hướng dẫn, hoặc phí flat.

+ Chuyển qua tab ‘Loại hình giao hàng’, tab này dùng để tạo các loại hình giao hàng được gán trong một số sản phẩm, giá giao hàng sẽ thay đổi tùy theo loại hình được gán. Bấm ‘Thêm loại vận chuyển’

+ Nhập tên các lớp giao hàng

+ Quay về tab ‘Khu vực giao hàng’, chọn sửa phương thức giao hàng

+ Trong popup bật lên lúc này, đã xuất hiện thêm các trường phí giao hàng theo lớp giao hàng, các bạn nhập nếu có sự thay đổi về giá sau đó bấm lưu.

– Chuyển qua tab ‘Cài đặt->Thanh toán’, switch on các phương thức thanh toán bạn muốn

+ Bấm để tùy chỉnh cài đặt phương thức ‘Chuyển khoản ngân hàng’

 

 

 

Mr.Long: 0913.258.632