Bác Trọng

Cài đặt plugin TinyMCE

Hướng dẫn khác 13

– Plugin TinyMCE cho thêm nhiều tính năng trong tool editor. Cài đặt plugin, truy cập menu ‘Plugin->Cài plugin’

+ Trong trang cài đặt plugin, nhập từ khóa tìm kiếm ‘advanced editor tool’ và bấm ‘Cài đặt ngay’

+ Sau khi cài đặt, bấm tiếp kích hoạt

Tool editor sau khi cài đặt xong.

 

 

Mr.Long: 0913.258.632