Bác Trọng

Cài đặt Autoptimize & Imagify

Hướng dẫn khác 14

– Plugin Autoptimize: tạo cache file giúp website load nhanh hơn, mượt mà hơn. Trong trang ‘Plugin->Cài plugin’, nhập từ khóa Autoptimize

– Plugin Imagify: Tối ưu hiển thị hình ảnh

 

Mr.Long: 0913.258.632