Bác Trọng

Cài đặt plugin SEO

Hướng dẫn khác 24

– Plugin Yoast SEO: Hỗ trợ SEO website, trong trang ‘Plugin->Cài plugin’, nhập từ khóa ‘yoast seo’

– Ngoài ra còn một số plugin SEO khác, các bạn chọn 1 nhé.

Mr.Long: 0913.258.632